معانی چاپ، چاپ چیست ؟

معانی چاپ

چاپ می تواند معانی متعددی را در برگیرد. در این مقاله ما مغانی مختلفی را که چاپ به خود اختصاص داده است را گردآوری نموده ایم که عبارتند از:

 • تصویر یا طرحی که از روی بشقاب، بلوک، رول و غیره به صورت حکاکی، حکاکی روی چوب، لیتوگرافی (حکاکی روی سنگ) و غیره چاپ شده است.
 • برای فشار دادن (مثلاً یک علامت یا طرح) روی یک سطح.
 • ارتباط یا مشارکت در رسانه های مبتنی بر چاپ، به ویژه روزنامه ها و مجلات.
 • نوشتن (چیزی) با حروفی شبیه به آنهایی که معمولاً در چاپ استفاده می شود.
 • علامتی که با فشار دادن یا ضربه زدن به یک جسم در سطح یا روی آن ایجاد می شود. احساس؛ عقیده؛ گمان؛ حک
 • حروف چاپی.
 • تاثیر ایجاد شده توسط جوهر
 • مواد چاپی برای خواندن
 • برای علامت گذاری با فشار دادن یا مهر زدن
 • برای فشار دادن یا مهر زدن (یک علامت، حرف و غیره) روی یک سطح
 • کشیدن، ردیابی، حک کردن، یا ساختن (علامت، حرف و غیره) روی یک سطح
 • برای تولید بر روی سطح (کاغذ و غیره) قالبی از نوع مرکب، صفحات و غیره به وسیله دستگاه چاپ
 • منتشر کردن چیزی به صورت چاپی
 • تولید (یک عکس یا تصویر مثبت) از (نگاتیو)
 • تحت تاثیر قرار دادن ذهن، حافظه و غیره
 • ارائه اطلاعات به وسیله چاپگر
 • برای تولید اثر، چاپ، عکس و غیره
 • تولید روزنامه و کتاب و غیره به وسیله دستگاه چاپ
 • برای تولید یک تصویر عکاسی از (مثلاً یک نگاتیو) با عبور نور از فیلم بر روی سطح حساس به نور، به ویژه کاغذ حساس
 • انتشار یا نسخه چاپی یک متن؛ یک چاپ
 • انتشار یا تکثیر از طریق چاپ
 • شیئی برای ایجاد چنین علامتی مانند تمبر، قالب، مهر، قالب و غیره
 • پارچه چاپ شده با طرح یا لباس و بلوز و ...
 • تعریف چاپ عبارت است از علامت، کپی، برداشت یا حروف
 • یک تصویر عکاسی که به کاغذ یا سطحی مشابه منتقل شده است
 • وسیله یا ابزاری مانند مهر، قالب یا مهر و موم که برای فشار دادن علامت‌ها روی سطح یا داخل آن استفاده می‌شود
 • برای ایجاد اثر روی یا در (سطح) با وسیله ای مانند مهر، مهر یا قالب
 • برای تولید با استفاده از نوع فشرده، چاپگر الکترونیکی یا وسایل مشابه، روی سطح کاغذ
 • برای تکثیر (یک سند یا تصویر دیجیتال) روی سطح کاغذ
 • برای تبدیل (یک سند دیجیتال) به یک فرمت فایل طراحی شده برای انتشار
 • برای تولید یا دریافت یک اثر، علامت گذاری یا تصویر.
 • تولید چیزی به صورت چاپی با استفاده از دستگاه چاپ
 • برای انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با چاپ (کتاب و غیره) مانند حروفچینی، مطبوعات و غیره
 • برای کپی کردن چیزی روی یک سطح توسط ماشین چاپ
 • (هنر تجسمی) تصویری که با چاپ در چندین نسخه ایجاد شده است
 • (عکاسی) عکسی که از روی نگاتیو روی کاغذ چاپ شده باشد
 • (تصاویر متحرک) یک کپی از یک فیلم قابل پخش
 • پارچه ای که روی آن طرحی از رنگ چاپ شده است
 • چاپ به عنوان علامت گذاری با فشار دادن روی چیزی، نوشتن حروف با دست یا تولید کپی مکانیکی یک سند تعریف می شود
 • یک کپی از یک فیلم ساخته شده بر روی فیلم یا در فرمت دیجیتال با وضوح بالا، برای نمایشگاه عمومی
 • علامت یا اثری که در سطح یا روی یک سطح با فشار ایجاد می شود
 • متن، حروف، یا سایر علائم تولید شده با جوهر از نوع چاپگر یا از قلم های دیجیتال توسط چاپگر الکترونیکی
 • پارچه یا لباسی با طرح رنگی که معمولاً با غلتک‌های حکاکی شده روی آن فشرده شده است
 • فشار دادن (چیزی مانند یک تمبر) روی یا روی یک سطح برای گذاشتن علامت.
 • چیزی را در کتاب و روزنامه و غیره چاپ کردن
 • مهر زدن یا تحت تأثیر قرار دادن (چیزی) با شکل ها یا نقش های رنگی
 • تثبیت یا تحت تأثیر قرار دادن، به عنوان مهر، علامت، شخصیت، ایده و غیره در چیزی یا روی چیزی
 • مهر زدن به چیزی در یا بر آن؛ تحت فشار قرار دادن یا علامت گذاری بر روی فشار، یا به عنوان با فشار
 • کتاب ها و سایر مطالبی که توسط چاپخانه ها ایجاد می شود، به طور جمعی یا به عنوان یک رسانه در نظر گرفته شده است
 • حروفی که متن یک سند را تشکیل می دهند
 • یک اثر قابل مشاهده بر روی یک سطح

0 دیدگاه

دیدگاه شما